Moduły komunikacji i dialery


JA-80Y


Moduł wykorzystujący do komunikacji sieć GSM. Umożliwia zdalny dostęp do systemu poprzez telefon komórkowy lub Internet. Przesyła raporty o zdarzeniach jakie miały w obiekcie do stacji monitorowania i na telefon komórkowy.
Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej. Wymagana jest karta SIM dowolnego operatora.

alarmy

JA-80V


Umożliwia zdalny dostęp do systemu poprzez telefon komórkowy lub Internet. Przesyła raporty o zdarzeniach jakie miały w obiekcie do stacji monitorowania i na telefon komórkowy.
Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i podłączany do sieci telefonicznej i LAN.

alarmy

JA-80X


Moduł, który do komunikacji wykorzystuje linie telefoniczną i przesyła informacje o zdarzeniach jakie miały miejsce w chronionym obiekcie na 4 numery telefoniczne w postaci wiadomości głosowych.
Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i podłączany do sieci telefonicznej.

alarmy
 
tel: 42 278 20 71  •  42 278 21 50     |     fax: 42 278 20 86  •  42 278 21 49     |     kom: 506 156 051  •  501 415 430     |    email: alarmy@zgierz.eu     |     www: alarmy.zgierz.eu